АЛГАВЧЛАХ I

Алган дээрээ тавих.

Ижил үг:

АЛГАВЧЛАХ II

АЛГАВЧЛАХ III