бээрсэн аалз шиг
аливаа үйл бүтээхдээ маш удаан болхи гэсэн санаа