аалз хэлбэртэн

үет хөлтний хүрээний аалз хэлбэртний ангид багтах олон төрөл зүйл амьтан