ДАМБАР
/ хөгжим /

Өндөр аралтай гурваас дөрвөн чихтэй, доод биедээ тал хул адил модон цартай, уйгар үндэсний чавхдаст хөгжмийн дэлгэрэнгүй...