ДАМЖАА II

Богино хугацаанд зохих мэдлэг боловсрол олгох түр сургалт: гадаад хэлний дамжаа (гадаад хэлний богино дэлгэрэнгүй...

гадаад хэлний дамжаа гадаад хэлний богино хугацааны сургалт
компьютерийн дамжаа компьютерийн мэдлэг олгох түр сургалт
Ижил үг:

ДАМЖАА I

ДАМЖАА III: