тараг айраг~айраг тараг
исгэж, бүрж болгосон ундаа