ГИЙЧИНСЭГ

1. Айлчин, зочин маягаар очих дуртай;


2. [шилжсэн] Айл хэсэх, тэнэх дуртай.