ГАЛБИР II
/ бөө /

Бөөгийн шашны сүнс сүлдний орчил хөдөлгөөн: арын арван гурван галбир, өврийн дөчин есөн галбир (сүнс дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ГАЛБИР I