БЯДГҮЙ

Бяд муутай, хүч тэнхээ муутай, турьхан: бядгүй амьтан (турьхан амьтан) - Өнчин ишигний бядгүй дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт.

Your posting is abstluoely on the point!

Your posting is abstluoely on the point!

Зочин 2015-08-01 23:09:47


Your posting is abstluoely on the point!

Your posting is abstluoely on the point!

Зочин 2015-08-01 23:10:49