АДАХ II

Нохой зэрэг амьтны шүдний хооронд яс орж тээглэн, авсаар гарахгүй болох.

Ижил үг:

АДАХ I

АДАХ III

АДАХ IV