АДАХ I

Хадуур, хянгар зэрэгт гар хөлөө эсгэх, сүлбүүлэх, хатгуулах: адсан шарх (юманд сүлбүүлж хатгуулснаас дэлгэрэнгүй...

адсан шарх юманд сүлбүүлж хатгуулснаас үүссэн шарх
хадаасанд гараа адах хадаасанд гараа хатгуулах
Ижил үг:

АДАХ II

АДАХ III

АДАХ IV