БЭЛЭГ II
/ тоглоом /

Хөлөг дээр дөрвөн чулуу тавьж, ээлжлэн нүүж, гурван гэр барьдаг тоглоом.

Ижил үг:

БЭЛЭГ I