АГСАН II

Хүү үржүүлэн бусдаас мөнгө, юм авах зээл: агсан авах (а. Хүүтэй зээл авах; б. [шилжсэн] Хэрэлдэж буй дэлгэрэнгүй...

агсан авах а. Хүүтэй зээл авах; б. [шилжсэн] Хэрэлдэж буй хүмүүсийн дундуур орох
агсан тавих а. Хүүтэй зээл өгөх; б. [шилжсэн] Ихэд уурлан ширүүн авирлах
агсан үржил а. Агсан тавьж хүүгээр арвитгасан мөнгө; б. Агсан авсны өр шир
Ижил үг:

АГСАН I

АГСАН III