матмал унь

 бургас, улиас зэрэг нарийн ширхэгтэй зулзган модыг матуураар тэгшилж шулуутгах буюу эсвэл бөгтрөг гаргах ба бөгсөн хэсгийг нь махийлгаж, дэлгэрэнгүй...