ЮМШУУЛАЛ

Хүн амьтанд байдаг гол гол шинжийг өөр амьгүй бодис, юманд шилжүүлж дүрслэх уран зохиолын арга.