АГНАГЧ

Агнах үйлийг эрхлэх хүн, анчин, гөрөөчин: тарвага агнагч (тарвагачин), буга агнагч дэлгэрэнгүй...

тарвага агнагч тарвагачин
буга агнагч буга намнагч