АГНУУР

1. Ан амьтныг алж ашиглах зорилгоор эрж хайх, мөрдөж хөөх, барих үйлийн нэр: агнуур судлал (байгаль дэлгэрэнгүй...


2. Агнаж ашиглах амьтан: агнуурын нөөц (агнаж ашиглах амьтны нөөц), загас агнуур (загасны ан) - Тамжид, та нар дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан., ан агнуур [хоршоо] (ан ав, ан гөрөө), ан агнуурын хууль (ангийн хууль);

3. Агнуурь, ангийн ажил, агнах газар: агнуурын отог (анд гарах, буухад тохиромжтой байрлалыг сонгон буудалласан газар), дэлгэрэнгүй...
агнуур судлал байгаль хамгааллын шинжлэх ухааны салбар
агнуурын амьтан

арьс, үс, мах болон бусад түүхий эдийг нь ашиглахаар агнаж ирсэн уламжлалтай, агнуурын нөөцтэй ан амьтан

агнуурын буу ангийн буу
агнуурын нөөц ангийн нөөц
агнуурын отог анд гарах, буухад тохиромжтой байрлалыг сонгон буудалласан газар
агнуурын үзэсгэлэн а. Агнасан анг байрлуулах үзэсгэлэн; б. Агнаж болох ангийн үзэсгэлэн в. Агнах зэвсэг хэрэгслийн үзэсгэлэн
загас агнуур загасны ан
ан агнуур ан ав, ан гөрөө
ан агнуурын хууль ангийн хууль

1. Агнаж ашиглах амьтан 2. Агнах үйл ба агнах газар

Зочин 2015-06-30 14:17:14


1. Агнаж ашиглах амьтан 2. Агнах үйл ба агнах газар

Зочин 2015-06-30 14:17:15