АГРАМБА
/ шашин /

Бурхны шашны ёсны тарнийн аймаг номлолд мэргэшсэн хүнд олгох эрдмийн дээд зэрэг - Аграмба лам сандарсан янзаар дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., аграмбын дамжаа (жүд дацанд арваас арван таван жил тарнийн ухаанд суралцаж, учир ёсыг ухаарсны үндсэн дээр барих дамжаа), аграмбын мяндаг (аграмбын зэрэгтэй хүн).

аграмбын дамжаа жүд дацанд арваас арван таван жил тарнийн ухаанд суралцаж, учир ёсыг ухаарсны үндсэн дээр барих дамжаа
аграмбын мяндаг аграмбын зэрэгтэй хүн