амт авах

а. Амт мэдрэх -Тэгээд зогсвол их юм, цусны амт авсан амьтан нэг мөр шулуудан зулгааж идэж цадаад талийх ч бий. П.Баярсайхан. Нохойн хэвтэр; б. [шилжсэн] Улам дурлах, хорхойсох