ивээлдээ авах

халамжлан тэтгэх -Ли Инчи ноён түүнийг ивээлдээ авсан болохоор одоо айлтгүй. Д.Гармаа. Харуул дэлгэрэнгүй...