ААК
/ нутгийн аялгуу /

ойрад 1. Эх, ээж - Ардаг бага шарга нь Артай байдаг, Альхандаан барьсан арз нь Манай аакын дэлгэрэнгүй... Ардын дуу;


2. Нас ахмад хүнийг авгайлах үг - Аак дээш суутан (суугтун). Лүнтү. Ойрад аялгууны нутгийн аялгууны үгсийн дэлгэрэнгүй...