АВГАНАГ
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Хуухнаг - Авганагийн арьсаар уут хийх. Г.Батзаяа, Ц.Даваасүрэн. Захчин аялгууны дэлгэрэнгүй...