АВАЛДААН
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Барилдаан: торгуудын бух авалдаан (торгуудын бух барилдаан).