БОДИСАД
/ шашин /

1. Бодисадва - Аливаа зүгийн бодисад нар, аливаа бүхэн гуйсаар байтал адаг тамхийг тэвчихгүй.дэлгэрэнгүй...


2. Бурхны цол, бурхны дараах (удаах)-ыг ийнхүү нэрлэнэ: бурхан бодисад (цол);
3. Бурханы хөрөг.