БОДИСАДВА
/ шашин /

Буддын шашинд муу үйлсээ арилгаж, сайн үйл бүтээж, энэ ертөнцийн зовлонт амьдралаас өөрийгөө гаргах сэтгэл олж, улмаар дэлгэрэнгүй...