ШААРУУЛ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Дэвхрэг: шааруул нисэх (дэвхрэг нисэх).