ШААСЛАН
/ нутгийн аялгуу /

буриад Заяа, тэнгэр, тавилан - Тэр цагийн шааслан мэднэ биз. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.