ШААСТАЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хүүхэн, гэзэгт, бүсгүй - Алтан алтан бэлзгээ солилцох дур минь хүрнэ, ажиглан суусан шаастайгаас дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.