ОВДОГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Олонцог: эмээлийн овдог (эмээлийн олонцог).