эрдэс бордоо
шим тэжээл, эрдсийн зүйл агуулсан бордоо