АГ I

1. Маш, нэн бариу, давчуу: аг барих (а. Хувцас их бариу байх; б. Барилдан наалдаж хатах хөлдөх) - дэлгэрэнгүй...


2. Наалдан хатах, барьцалдан хөлдөх: аг барилдан хөлдөх (барьцалдан хөлдөх), аг саггүй [хоршоо] (а. Маш яаран; дэлгэрэнгүй...
аг барих хөдөлгөөнгүй барих
аг барилдан хөлдөх барьцалдан хөлдөх
аг чиг

а. Огт чимээгүй, нам гүм; б. Чимээ сураггүй

аг чиг байх

чимээ сураггүй байх

аг чиг болох

сураг чимээгүй болох

аг чиг газар

дуу чимээгүй, аглаг газар

аг чиг газар

дуу чимээгүй, аглаг газар

Ижил үг:

АГ II

АГ III

АГ IV