ЭЗТЭЙ

1. Эз бүхий - Эмэгтэй хүнийг хүч түрэмгийлдэг эзтэй цаг өнгөрсөн шүү дээ. Н.Банзрагч. Зам;


2. [шилжсэн] Дэндүү, хэтэрхий, айхавтар: эзтэй халуун (дэндүү халуун).