ЭГЖИГЛЭХ

Бөө хүн цаасан зоосонд гиншин шивших, ямар нэг зүйлийг огцом аялгуулан ярих, унших.

https://mongoltoli.mn/search.php?opt=1&ug_id=135433&word=%D0%AD%D0%93%D0%96%D0%98%D0%93%D0%9B%D0%AD%D0%A5

Бөө хүн цаасан зоосонд гиншин шивших, ямар нэг зүйлийг огцом аялгуулан ярих, унших. Бөө хүн цаасан зоосонд гиншин шивших, ямар нэг зүйлийг огцом аялгуулан ярих, унших.

Зочин 2019-10-10 05:34:21