киноны эвлүүлэг
киноны зураг авсны дараа киноны хальсыг эвлүүлж боловсруулах үйл явц