эвлүүлэг сургууль
жүжгийн тоглолтын тайз чимэглэлийн урьдчилсан үзлэг