ВИСМУТ

Үелэх системийн нэг махбод, ялимгүй ягаан туяатай, мөнгөлөг саарал, цагаан өнгөтэй, хүнд (9.8 г/см3), дэлгэрэнгүй...