БИТГИЙ

Аливаа үйлийг хийхийг хориглох утгатай сул үг: битгий ай (бүү ай), битгий уурла (бүү дэлгэрэнгүй...

битгий ай бүү ай
битгий уурла бүү уурла
битгий цухалд бүү цухалд
битгий яар бүү яар
битгий ярь бүү ярь