БИТҮҮВТЭР

1. Бага зэрэг битүү: битүүвтэр сахал (бараг битүү ургасан хууз маягийн сахал);


2. Далд нууц, таавар; битүүвтэр утгатай үг (битүү маягтай хэлсэн үг) - Хөл хол гэсэн битүүвтэр утгатай үгийг засуул шивнээд цааш дэлгэрэнгүй... Б.Сосорбарам. Очсын хүрээлэн.

битүүвтэр сахал

бараг битүү ургасан хууз маягийн сахал

битүүвтэр утгатай үг

битүү маягтай хэлсэн үг