БИЙВАА
/ хөгжим /

Сарасвати буюу Эгшигт охин тэнгэрийн барьж байдаг яруу дууны бэлгэдэл, 4-6 чавхдастай хөгжмийн зэмсэг. Дөрвөн дэлгэрэнгүй...