ШОГОХ

Халуунд мал бие биеэ сүүдэрлэн бөөгнөрөх: хонь шогох (халуунд хонь бөөгнөрөн зогсох).