ШОГЧ

Шооч, хошин шог гаргагч, дооглох зантай: шогч хүн (шооч зантай хүн), шогч хүүхэд дэлгэрэнгүй...

шогч хүн шооч зантай хүн
шогч хүүхэд шоглох дуртай, сахилгагүй хүүхэд