АВШ II
/ шашин /

Найман тамын хамгийн сүүлчийн тамын нэр: авшид унах (авш тамд унах).

Ижил үг:

АВШ I

АВШ III