ШАШДИР

Шастир.

шастра хэмээх санскрит үгийн монголжсон хувилбар.

Зочин 2016-04-18 15:22:31