АВЧ II
/ бичиг /

Боловч, байвч - Шар талын бөө хаан эзэндээ удган (эм бөө) хүнийг бөө (эр бөө) дийлдэггүй гэж олонтоо хэлсэн авч Талын хаан зарлигийг ёсчилон дэлгэрэнгүй... Баглай удганы домог.

Ижил үг:

АВЧ I