АВЧРАХ

Авч ирэх, аваад ирэх - Авчирсан номоо дэлгээд үзэхэд алсын Латви сэтгэлд тодорно. Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., гэртээ авчрах (гэртээ аваад ирэх).