шарилж сойх
/ ургамал /
навчны ар тал цагаавтархан, иш шулуун, шарилжийн нэгэн зүйл, эмнэлэгт хэрэглэнэ монгол шарилж