хамба шарилж
/ ургамал /
ойт хээр болон тайгын бүсэд, сийрэг ой модны захаар ургадаг, нийлмэл цэцгийн язгуурт багтах дугуй том цэцэгтэй, олон наст өвс, эмнэлэгт хэрэглэнэ, дэлгэрэнгүй...