ШАНАГ

Хүрээ хийдийн цамд өмсөж наадах хар малгай.