ШАНААН

1. Хүн, амьтны чихний доод эрүүний үзүүрийн орчин газар - Үрчийж арчийсан хар царайтай, өргөн шанаатай, үс нь их дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун., өргөн шанаатай хүн (эрүүний нь доод хэсэг өргөн хүн);


2. Нүдний харалдаах хоёр хажуугийн хэсэг газар: шанааны үс (хүн, амьтны чихний доод хэсэгт ургасан үс) - Дорж дарга түүний шанаа дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш., *шанааны яс нь гозойх (маш их турж, эцэх) - Санааныхаа мууд, шанааны яс нь гозойх. ААЗ.