ЧӨЧИЙХ

1. Чөчгөр болох, чөрийх;


2. Хүн амьтны гар хөл, модны гишүү мөчир зэрэг салаалж гарсан юмны хөндлөн тийш гозойх, ёрдойх, чөрийх.